Soczewki fotochromowe, czyli jakie?

Soczewki fotochromowe automatycznie dostosowują się do zmiany natężenia światła. Na zewnątrz przyciemniają się osiągając zabarwienie na poziomie 78% (kat.II) i rozjaśniają się w pomieszczeniach.

Soczewki okularowe MiYOSMART Chameleon są dostępne w kolorze szarym, który jednakowo obniża transmitancję światła w całym spektrum światła widzialnego. Dzięki temu widzenie kolorów jest najbardziej naturalne.

91%

Specjalistów ochrony wzroku zaleca aby dzieci spędzały min. 2 godzin dziennie na zewnątrz.2

Spędzanie czasu na zewnątrz, w naturalnym świetle, może spowolnić progresję krótkowzroczności u dzieci.3-4

Dzieci są bardziej narażone na uszkodzenia oczu, spowodowane promieniowaniem UV, niż dorośli.

Wynika to z faktu, że źrenice dzieci są większe, a soczewki wewnątrzgałkowe ich oczu bardziej przezierne, co pozwala na dotarcie większej ilości promieni UV do siatkówki.5

Skuteczna i nezawodna ochrona przeciwsłoneczna oczu dziecka jest bardzo ważna.6-7

Dzieci krótkowzroczne, które stosują terapię atropiną, są szczególnie narażone na światłowstręt, z powodu rozszerzenia źrenic przez atropinę.

  • 2 Na podstawie badania przeprowadzonego wśród 200 specjalistów ochrony wzroku (Chiny, Włochy, Wielka Brytania i Kanada). 06/2022
  • 3 Ho CL, Wu WF, Liou YM. Dose-Response Relationship of Outdoor Exposure and Myopia Indicators: A Systematic Review and Meta-Analysis of Various Research Methods. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(14):2595.
  • 4 Jonas JB, Ang M, Cho P, et al. IMI prevention of myopia and its progression. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021;62(5):6.
  • 5 Prevent Blindness. Children’s Eyes are More Susceptible to Long-Term Damage from UV Rays. 2011. Available at: https://preventblindness.org/childrens-eyes-are-more-susceptible-to-long-term-damage-fromuv-rays/ (Last accessed 20/02/2023)
  • 6 Światowe Towarzystwo Okulistyki Dziecięcej i Zeza (WSPOS) . Uzgodnione stanowisko w sprawie ekspozycji na światło słoneczne i wzrok dzieci. 2016. Dokument dostępny pod adresem: https://wspos.org/wspos-sunlight-exposure-childrens-eyes-consensus-statement-2016/ (Data ostatniego dostępu: 28/03/2023)
  • 7 Artigas JM, Felipe A, Navea A, Fandiño A, Artigas C. Spectral transmission of the human crystalline lens in adult and elderly persons: color and total transmission of visible light. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012;53(7):4076-4084.
Dowody, którym możesz zaufać.
To właśnie MiYOSMART.

Ponad 2 miliony rodziców na całym świecie zaufało soczewkom okularowym MiYOSMART*.

Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań optycznych do kontroli krótkowzroczności w postaci soczewek okularowych. Skąd mieć pewność, czy dane rozwiązanie jest skuteczne? Warto zwrócić uwagę czy dany produkt ma udowodnione działanie poparte solidnymi, jakościowymi badaniami klinicznymi, które zostały opublikowane w wiarygodnym, recenzowanym piśmie naukowym. Badania te powinny dotyczyć konkretnego produktu lub technologii, którą produkt wykorzystuje. Badania kliniczne oceniają efektywność i bezpieczeństwo produktu i są podstawą każdego rozwiązania terapeutycznego.

Ponad 25 publikacji na temat
soczewek okularowych MiYOSMART.
Zeskanuj kod QR aby dowiedzieć się więcej.

*Na podstawie liczby sprzedanych soczewek MiYOSMART zgodnie z danymi sprzedaży firmy HOYA na sierpień 2023 r.

Technologia D.I.M.S. w soczewkach okularowych MiYOSMART dla dzieci

Konstrukcja soczewki umożliwia jednoczesne spowolnienie wzrostu gałki ocznej i wyraźne widzenie.Soczewka została opracowana we współpracy z The Hong Kong Polytechnic University (PolyU).

Optyczna Strefa Korekcji
Soczewka okularowa D.I.M.S. posiada centralny obszar 9,4 mm bez segmentów nieostrości, zapewniający najlepszą skorygowaną ostrość wzroku (BCVA).

Terapeutyczna Strefa Optyczna
Opatentowana, unikalna struktura D.I.M.S. pozwala na normalną percepcję wzrokową i kontrolę krótkowzroczności w tym samym czasie.

Optyczna Strefa Korekcji
Soczewka okularowa D.IM.S. posiada centralny obszar 9,4 mm bez segmentów nieostrości, zapewniający najlepszą skorygowaną ostrość wzroku (BCVA)

Terapeutyczna Strefa Optyczna
Opatentowana, unikalna struktura D.I.M.S. pozwala na normalną percepcję wzrokową i kontrolę krótkowzroczności
w tym samym czasie.

Nagrody

2018 - Gold Prize, Grand Award i Special Gold Award, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Genewa

2020 - Silmo d'Or Award - Kategoria Widzenie, Targi Optyczne SILMO, Paryż

2021 - Złoty Medal targów OPTYKA 2021, Poznań

Dlaczego MiYOSMART?

Bezpieczna, przyjazna dzieciom, skuteczna i nieinwazyjna metoda kontroli krótkowzroczności u dzieci.

Skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi. Średnia progresja krótkowzroczności poniżej 1.0 D w ciągu 6 lat.2

Ogłoszone jako skuteczny sposób postępowania w krótkowzroczności przez Międzynarodowy Instytut Krótkowzroczności (IMI).3

Soczewki okularowe z technologią D.I.M.S. zostały opisane jako skuteczna metoda kontroli krótkowzroczności w najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dotyczących postępowania w progresji krótkowzroczności u dzieci i młodzieży.

Spowolnienie postępu krótkowzroczności średnio o 60%1

Rezultat potwierdzony w 2-letnich badaniach klinicznych wśród dzieci w wieku 8-13 lat.

Wyniki 6-letnich badań klinicznych wskazują na utrzymującą się długotrwałą skuteczność soczewek MiYOSMART w zakresie spowalniania progresji krótkowzroczności u dzieci.2

1 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

2 Lam CS, et al. Myopia control in chiIdren wearing DIMS spectacle lens: 6 years results. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2022;63:ARVO E-Abstract 4247

3 Jong M, Jonas JB, Wolffsohn JS, et al. IMI 2021 Yearly Digest. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2021;62(5):7. https://doi.org/10.1167/iovs.62.5.7

FAQ - Pytania i odpowiedzi

Czym jest krótkowzroczność? Jak często występuje na świecie?

Krótkowzroczność, inaczej miopia, jest często spotykaną wadą wzroku. Pojawia się, gdy gałka oczna rośnie zbyt szybko i staje się za długa w odniesieniu do mocy skupiającej rogówki i soczewki wewnątrzgałkowej lub rogówka jest zbyt wypukła i gruba. W efekcie promienie światła skupiają się przed siatkówką zamiast na niej. Osoby z krótkowzrocznością widzą wyraźnie obiekty będące blisko, ale odległe przedmioty są rozmyte. W przypadku tej wady predyspozycje genetyczne są bardzo istotne. Zwiększona aktywność w bliskich odległościach, w tym spędzanie czasu przed ekranem, i przebywanie krócej na świeżym powietrzu, są również postrzegane jako czynniki ryzyka rozwoju i progresji krótkowzroczności1.

Miopia często jest diagnozowana między 6 a 14 rokiem życia. Obecnie dotyka do 5% przedszkolaków, około 9% dzieci w wieku szkolnym i prawie 30% nastolatków2. Osoba z jednym krótkowzrocznym rodzicem ma trzykrotnie większe ryzyko rozwoju krótkowzroczności, a sześć razy większe, jeśli oboje z rodziców są krótkowidzami3.

Jak wynika z badań opublikowanych przez American Academy of Ophthalmology4, miopia staje się globalną epidemią, w której około 5 miliardów ludzi, czyli połowa światowej populacji, do 2050 r. może mieć krótkowzroczność.

Geograficznie najwyższa częstość występowania krótkowzroczności u dzieci występuje w Azji Wschodniej. Hongkong ma jeden z najwyższych wskaźników krótkowzroczności na świecie, przy czym krótkowzroczność dotyka ponad 40% uczniów w wieku ośmiu lat5. Badania sugerują związek między azjatyckim pochodzeniem etnicznym a szybszym postępem krótkowzroczności oraz wyższą częstością występowania w tej grupie ludzi na całym świecie6.

Czy krótkowzroczność można wyleczyć?

Nie, krótkowzroczności nie można cofnąć ani wyleczyć, ale można spowalniać jej rozwój. Jeśli działania, mające na celu kontrolę progresji wady, rozpocznie się odpowiednio wcześnie, wówczas ostateczne wartości korekcyjne wady wzroku i idące za tym ryzyko powikłań będzie najmniejsze.

Dlaczego kontrola postępu krótkowzroczności jest tak istotna?

Krótkowzroczność ma tendencję do stopniowego pogłębiania się, jeśli nie zostanie wykryta i odpowiednio skorygowana. Ważne jest, aby stosować takie metody korekcji i kontroli rozwoju krótkowzroczności, które pomogą spowolnić lub zatrzymać jej progresję.

Krótkowzroczność może zwiększać ryzyko pojawienia się chorób oczu, takich jak zaćma, jaskra i odwarstwienie siatkówki. Dlatego ważne jest, aby wcześnie zdiagnozować tę wadę wzroku i współpracować ze specjalistą ochrony wzroku w celu opracowania skutecznego protokołu kontroli progresji wady wzroku.

Co istotne, wysokie wartości krótkowzroczności wiążą się z wyższym ryzykiem chorób oczu w wieku dorosłym.

Czy krótkowzroczność dzieli się na jakieś kategorie lub stopnie?

International Myopia Institute (IMI)7 zaleca podział krótkowzroczności na:

- Niską krótkowzroczność, gdy sferyczny ekwiwalent wady refrakcji (SER) wynosi od ≤ -0,50D do >-6,00D, w warunkach rozluźnionej akomodacji

- Wysoką krótkowzroczność, gdy SER wynosi ≤ 6,00D, przy rozluźnionej akomodacji.

W niektórych krajach, takich jak Chiny, stosuje się również kategorię umiarkowanej krótkowzroczności, gdy SER wynosi od ≤ 3,00 do < 6,00 D8.

IMI definiuje także stan przed krótkowzrocznością jako „stan refrakcji oka ≤ +0,75 D i > -0,50 D u dzieci, gdzie połączenie wyjściowej wady refrakcji, wieku i innych mierzalnych czynników ryzyka zapewnia wystarczające prawdopodobieństwo przyszłego rozwoju krótkowzroczności, zasługującego na działanie profilaktyczne w rozwoju miopii"7.

Wyższy poziom krótkowzroczności wiąże się z większym ryzykiem chorób oczu w wieku dorosłym i rośnie ono wraz z każdą dioptrią progresji wady9.

Jakie jest najlepsze podejście rodziców w kwestiach krótkowzroczności?

Przede wszystkim: szukaj informacji i od najmłodszych lat sprawdzaj wzrok dzieci. W przypadku stwierdzenia stanu przed krótkowzrocznością lub zdiagnozowania krótkowzroczności, zespół ekspertów firmy HOYA zaleca, aby specjaliści ochrony wzroku postawili dziecko w centrum procesu decyzyjnego, a także określili i omówili najbardziej odpowiednią, bezpieczną, skuteczną i zgodną z przepisami opcję kontroli progresji krótkowzroczności, zarówno dla rodziców jak i dziecka10.

Ze względów bezpieczeństwa przepisanie nieinwazyjnej metody optycznej spowalniania rozwoju krótkowzroczności powinno być pierwszym wyborem dla dzieci poniżej 8 roku życia. Jako że oko i układ wzrokowy wciąż się rozwijają do 8 roku życia, sprawność widzenia, widzenie obuoczne i zachowanie podczas noszenia korekcji muszą być sprawdzane podczas regularnych wizyt kontrolnych10.

Standardowe soczewki jednoogniskowe korygują wadę wzroku, ale nie spowalniają progresji krótkowzroczności, więc soczewki takie jak MiYOSMART są kluczowym rozwiązaniem w przypadku wystąpienia tej wady.

Jaka jest różnica między kontrolą krótkowzroczności i korekcją krótkowzroczności?

Korekcja krótkowzroczności pozwala skorygować wadę wzroku/niewyraźne widzenia w dali.

Kontrola krótkowzroczności to nie tylko skorygowanie wady, ale co ważniejsze działania mające na celu spowolnienie rozwoju krótkowzroczności u dzieci - postępowanie obejmuje wczesną identyfikację/ diagnozę krótkowzroczności i opracowanie planu terapeutycznego, który może obejmować noszenie soczewek okularowych MiYOSMART, które spowalniają postęp krótkowzroczności u dzieci w wieku 8-13 lat11. Inne metody kontroli krótkowzroczności obejmują ortokorekcję, specjalistyczne soczewki kontaktowe i atropinizację. Wydłużenie czasu przebywania na świeżym powietrzu i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem również może spowolnić postęp krótkowzroczności.

Krótkowzroczność nie jest schorzeniem, które można wyleczyć. Celem wszelkich działań kontroli miopii jest spowolnienie jej postępu i korekcja niewyraźnego widzenia do dali poprzez najlepiej dobrane rozwiązanie. O najlepszej metodzie postępowania powinni zdecydować rodzice dziecka, dziecko i specjalista ochrony wzroku.

W pewnym momencie rozwój krótkowzroczności się ustabilizuje i wtedy należy rozważyć temat wyjścia dziecka z terapii krótkowzroczności. Badania wykazały, że stabilizacja następuje w wieku około 15 lat, a w połowie 20 roku życia prawie wszyscy badani mają unormowaną krótkowzroczność8.

Czy zwiększona aktywność na bliskich odległościach, w tym czas spędzony przed ekranami komputerów i urządzeń cyfrowych podczas COVID-19, przyczyniła się do wzrostu występowania krótkowzroczności u dzieci?

Wydłużony czas korzystania z urządzeń cyfrowych, pracy wzrokowej na bliskich odległościach i ograniczenie zajęć na świeżym powietrzu, obserwowane podczas pandemii COVID-19, są silnie powiązane z pojawianiem się krótkowzroczności i jej postępem. Według American Academy of Pediatrics czynniki te wzbudzają obawy specjalistów co do możliwości znacznego wzrostu występowania krótkowzroczności u dzieci12.

W bardzo ograniczonych badaniach w Chinach i Singapurze latem 2020 r. zaobserwowano pewien wzrost miopii, podczas gdy badania w USA tego nie wykazały. Wpływ pandemii na wskaźniki dotyczące krótkowzroczności i osób z krótkowzrocznością będzie jeszcze tematem badań przez jakiś czas.

Badanie opublikowane w 2021 r. przez Wydział Lekarski Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu wykazało 2,5-krotny wzrost liczby dzieci z krótkowzrocznością podczas COVID-19, przy czym dzieci spędzały mniej czasu na świeżym powietrzu, a więcej przy ekranach. Wyniki zostały opublikowane w British Journal of Ophthalmology w 2021 roku.

Ponadto, przewodnicząca International Myopia Institute (IMI), profesor Caroline Klaver, napisała artykuł, który ukazał się w JAMA Ophthalmology, ogłaszając rok 2020 Rokiem Krótkowzroczności Kwarantannianej.

Czy są regiony świata, w których krótkowzroczność jest lepiej poznana i kontrolowana niż w innych miejscach?

MiYOSMART został wprowadzony na rynek w lipcu 2018 r. w Hongkongu i Chinach, a pod koniec 2019 r. w Singapurze i Malezji.

To ze względu na fakt, że najwyższa częstość występowania krótkowzroczności u dzieci występuje w Azji Wschodniej. Hongkong ma jeden z najwyższych wskaźników krótkowzroczności na świecie, a miopia dotyka ponad 40% uczniów w wieku ośmiu lat. Badania również sugerują związek między azjatyckim pochodzeniem etnicznym a szybszym postępem krótkowzroczności, z wyższą częstością występowania w tej grupie ludzi na całym świecie6.

Europa i obie Ameryki również zmagają się ze wzrostem przypadków krótkowzroczności, ale potrzebna jest intensywniejsza edukacja specjalistów ochrony wzroku, nauczycieli/pedagogów i rodziców na temat problemu samej krótkowzroczności czy konieczności badań wzroku dzieci.

W Stanach Zjednoczonych częstość występowania krótkowzroczności wzrosła o 66% w ciągu ostatnich 30 lat13, obecnie krótkowzroczność ma 42% osób w wieku 12-54 lat14.

Co rodzice mogą zrobić, aby zapobiec pojawieniu się krótkowzroczności u dzieci?

Należy zachęcać dzieci do robienia częstych przerw podczas pracy z bliska, w tym podczas czytania i korzystania z komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Zaleca się, aby dzieci nie spędzały więcej niż trzy godziny dziennie - oprócz czasu szkolnego - na pracy wzrokowej w bliży, takiej jak czytanie, odrabianie lekcji lub spędzanie czasu przed ekranem.

Zalecane jest także spędzanie jak najwięcej czasu w ciągu dnia na zewnątrz, do 90 minut, jeśli to możliwe, i ograniczanie spędzania wolnego czasu przed ekranem15.

Równoważenie czasu spędzanego przed ekranem z czasem spędzonym na świeżym powietrzu, może pomóc zapobiec wystąpieniu krótkowzroczności i spowolnić jej postęp.

W jaki sposób przebywanie na zewnątrz zapobiega rozwojowi krótkowzroczności?

Pozytywny wpływ przebywania na zewnątrz ma kilka możliwych przyczyn. Jednym z nich jest to, że dzieci przebywając na świeżym powietrzu więcej patrzą na dalekie odległości, a przez to ich oczy są bardziej rozluźnione. Dzięki temu zmniejsza się napięcie mięśni odpowiedzialnych za mechanizm akomodacji, co przekłada się na mniejsze ryzyko rozwoju krótkowzroczności.

Po drugie, ilość światła docierająca do nas na zewnątrz jest dużo większa niż w pomieszczeniach. Powoduje to także większe wydzielanie dopaminy w oczach, co spowalnia rozrost gałki ocznej i spowalnia rozwój krótkowzroczności.

Kolejnym aspektem wartym odnotowania jest także fakt, że na zewnątrz pełne spektrum światła dociera do naszych oczu. Co jest o tyle ważne, że poszczególne długości fali światła także mogą wpływać spowalniająco na rozwój krótkowzroczności.

Pamiętać przy tym należy, że im więcej czasu dzieci spędzają na zewnątrz, tym bardziej są narażone na promieniowanie ultrafioletowe. Warto zatem zadbać, by na zewnątrz dzieci korzystały z ochrony przeciwsłonecznej z odpowiednim poziomem osłony przed promieniowaniem UV.

Jakie są objawy krótkowzroczności u dzieci?

Niewyraźne widzenie odległych obiektów, np. tablicy w szkole, mrużenie oczu, częste pocieranie oczu czy bóle głowy.

Czy działanie soczewek okularowych MiYOSMART u dzieci zostało udowodnione klinicznie?

Tak, w tym celu zostało przeprowadzonych kilka badań klinicznych.

Dwuletnie randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą zostało przeprowadzone w latach 2014-2017 przez Centrum Badań nad Krótkowzrocznością na The HongKong Polytechnic University z udziałem 160 krótkowzrocznych dzieci w wieku 8-13 lat noszących D.I.M.S. i okulary ze standardowymi soczewkami jednoogniskowymi. Wyniki pokazały, że codzienne używanie soczewek D.I.M.S. znacznie spowolniło postęp krótkowzroczności średnio o 60% w porównaniu do noszenia standardowych soczewek jednoogniskowych11.

W marcu 2021 roku w British Journal of Ophthalmology opublikowano badanie kliniczne oparte na trzyletniej obserwacji. Badanie przeprowadzone było przez Centrum Badań nad Krótkowzrocznością na Politechnice w Hongkongu.

Trzyletnie badanie kontrolne, przeprowadzone na 120 dzieciach, obejmowało 65 dzieci z pierwotnej grupy D.I.M.S. korzystających z soczewek okularowych MiYOSMART i 55 dzieci (grupa kontrolna do D.I.M.S.), które po dwóch latach stosowania standardowych soczewek jednoogniskowych przeszły na korzystanie z soczewek MiYOSMART w trzecim roku badania. Wyniki w pierwotnej grupie D.I.M.S. wykazały, że efekt spowolnienia progresji krótkowzroczności utrzymywał się przez okres trzech lat, a w grupie kontrolnej do D.I.M.S., która przeszła na soczewki okularowe MiYOSMART, wykazały natychmiastowy i znaczący efekt spowolnienia w progresji krótkowzroczności16.

W maju 2022 roku na konferencji Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Wzrokiem i Okulistyki (ARVO) zostały zaprezentowane wyniki sześcioletniego kontynuacyjnego badania klinicznego dotyczącego soczewek MiYOSMART. Jest to pierwsze tak długie badanie skuteczności soczewek okularowych do kontroli krótkowzroczności. Zostało ono przeprowadzone z udziałem 90 dzieci z Azji i było kontynuacją wcześniejszych - trzyletniego16 i dwuletniego11 - badań, przedstawiających mocne dowody na skuteczność tych soczewek w zakresie spowalniania progresji krótkowzroczności u dzieci w wieku 8-13 lat.

Rezultaty uzyskane w ramach tego badania dowiodły, że działanie soczewek okularowych MiYOSMART w zakresie kontroli krótkowzroczności utrzymuje się w czasie w przypadku dzieci noszących te soczewki. Potwierdzono również, że u pacjentów, którzy przestali nosić soczewki okularowe MiYOSMART, nie występuje tzw. efekt odbicia względem początkowej progresji krótkowzroczności podczas dwuletniego randomizowanego badania z grupą kontrolną ani w porównaniu z populacją ogólną17.

Ponadto, badania opublikowane w lutym 2023r. na grupie dzieci pochodzenia włoskiego18 potwierdziły podobną skuteczność stosowania soczewek okularowych MiYOSMART jak w dwuletnich badaniu klinicznym z Hong Kongu11.

Co więcej, ogłoszone w kwietniu 2023r. wyniki rocznej obserwacji na dzieciach w Wielkiej Brytanii także wskazują na skuteczną kontrolę postępu krótkowzroczności u dzieci o różnym pochodzeniu19.

Czy można łączyć stosowanie soczewek okularowych MiYOSMART i zakraplanie oczu atropiną?

Tak jest to możliwe.

Na jesieni 2022 roku odbyło się spotkanie ekspertów - okulistów dziecięcych z całego świata, podczas którego omawiali swoje doświadczenie dotyczące stosowania soczewek okularowych MiYOSMART, w tym wyniki klinicznego zastosowania soczewek okularowych MiYOSMART(metoda optyczna) w połączeniu z kroplami zawierającymi 0,01% atropiny (metoda farmakologiczna) u dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością w Europie, u których nie osiągnięto oczekiwanego rezultatu z zastosowaniem wyłącznie soczewek okularowych20. Specjaliści zaobserwowali lepszą kontrolę krótkowzroczności w przypadku postępowania łączonego niż przy zastosowaniu każdej z metod osobno. Jeśli zatem zastosowana obecnie metoda kontroli krótkowzroczności nie przynosi spodziewanego efektu terapeutycznego, specjalista powinien rozważyć połączenie metod optycznej i farmakologicznej w celu poprawy skuteczność spowalniania postępu wady wzroku.

Eksperci nie odnotowali również istotnych różnic w zakresie ostrości widzenia czy widzenia obuocznego pomiędzy stosowaniem wyłącznie soczewek okularowych MiYOSMART, a stosowaniem ich w połączeniu z atropiną w niskim stężeniu.

Pamiętać przy tym należy, że decyzję o jednoczesnym zastosowaniu obu metod kontroli krótkowzroczności powinien podjąć specjalista podczas badania.

Ustalenia ekspertów zostały potwierdzone także w badaniach klinicznych przeprowadzonych na populacji włoskiej. Wykazano w nich, że połączenie stosowania soczewek MiYOSMART i kropli z niskim stężeniem atropiny działa na siebie wspomagająco zwiększając skuteczność w spowalnianiu progresji krótkowzroczności18.

PRODUCT DISCLAIMER

- soczewka MiYOSMART nie została zatwierdzona do postępowania w krótkowzroczności we wszystkich krajach, w tym w USA, i nie jest obecnie dostępna w sprzedaży we wszystkich krajach, w tym w USA.

Bibliografia

1 Ian G. Morgan, Pei-Chang Wu, Lisa A. Ostrin, J. Willem L. Tideman, Jason C. Yam, Weizhong Lan, Rigmor C. Baraas, Xiangui He, Padmaja Sankaridurg, Seang-Mei Saw, Amanda N. French, Kathryn A. Rose, Jeremy A. Guggenheim; IMI Risk Factors for Myopia. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2021;62(5):3. doi: https://doi.org/10.1167/iovs.62.5.3.

2 Yoo, S., 2021. Myopia (Nearsightedness) in Children. [online] HealthyChildren.org. Available at: https: //www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/eyes/Pages/Myopia-Nearsightedness.aspx [Accessed 22 November 2021].

3 ZHANG, X., QU, X. and ZHOU, X., 2015. Association between parental myopia and the risk of myopia in a child. Experimental and Therapeutic Medicine, 9(6), pp.2420-2428.

4 Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050 Holden, Brien A. et al. Ophthalmology, Volume 123, Issue 5, 1036 - 104

5 Med.cuhk.edu.hk. 2021. CUHK Study Demonstrates a 2.5-fold Increase in Myopia Incidence in Children During COVID-19 Pandemic Due to Less Time Outdoors and More Time on Screens. [online] Available at: https: //www.med.cuhk.edu.hk/press-releases/cuhk-study-demonstrates-a-2-5-fold-increase-in-myopia-incidence-inchildren-during-covid-19-pandemic-due-to-less-time-outdoors-and-more-time-on-screens [Accessed 29 November 2021].

6 Rudnicka, A., Owen, C., Nightingale, C., Cook, D. and Whincup, P., 2010. Ethnic Differences in the Prevalence of Myopia and Ocular Biometry in 10- and 11-Year-Old Children: The Child Heart and Health Study in England (CHASE). Investigative Opthalmology & Visual Science, 51(12), p.6270.

7 Jong, M.; Jonas, J.B.; Wolffsohn, J.S.; Berntsen, D.A.; Cho, P.; Clarkson-Townsend, D.; Flitcroft, D.I.; Gifford, K.L.; Haarman, A.E.; Pardue, M.T.; et al. IMI 2021 Yearly Digest. Investig. Ophthalmol. Vis. Sci. 2021, 62, 7. doi: https://doi.org/10.1167/iovs.62.5.7

8 AOMA Consensus on Myopia Management for Asia 2021. 11/2021

9 Jong M, He M, Holden BA, Li W, Sankaridrug P, Chen X, Navadiluth T, Smith EL, Morgan IG, Ge J. The rate of myopia progression in children who become highly myopic. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 April; 55(13):3636

10 Hoya data on file. Consensus "Initiating Myopia Management", 11/2021.

11 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

12 Yoo, S., 2021. The Pandemic and the Growing Myopia Problem. [online] Aap.org. Available at: https: //www. aap.org/en/news-room/aap-voices/the-pandemic-and-the-growing-myopia-problem/?_gl=1*1m5ukn3*_ ga*MTY2Njc3MzUxMC4xNjM3NTkyODA5*_ga_FD9D3XZVQQ*MTYzNzU5MjgwOC4xLjEuMTYzNzU5MzU2NS4w&_ ga=2.94508373.871721424.1637592809-1666773510.1637592809 [Accessed 22 November 2021].

13 Vitale S., Sperduto R. D., Ferris F. L. Increased prevalence of myopia in the United States between 1971-1972 and 1999-2004. Archives of Ophthalmology. 2009;127(12):1632-1639. doi: 10.1001/archophthalmol.2009.303.

14 Visual Eyes. 2021. Myopia and Kids. [online] Available at: https: //www.myvisualeyes.com/learn/myopia-kids [Accessed 22 November 2021].

15 Shah R.L. et al, Time outdoors at specific ages during early childhood and risk of incident myopia. Investigative ophthalmology & visual science. 2/2017, 58(2) pp 1158-1166

16 Huang H-M, Chang DS-T, Wu P-C. The Association between Near Work Activities and Myopia in Children —A Systematic Review and Meta-Analysis. 2015. PLoS ONE 10(10): e0140419. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140419.

17 Lam, C.S.Y., Tang, W.C., Zhang, H.Y. et al. Long-term myopia control effect and safety in children wearing DIMS spectacle lenses for 6 years. Sci Rep 13, 5475 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-32700-7

18 Nucci P, Lembo A, Schiavetti I, Shah R, Edgar DF, Evans BJW (2023) A comparison of myopia control in European children and adolescents with defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacles, atropine, and combined DIMS/atropine. PLoS ONE 18(2): e0281816. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281816

19 McCullough, SJ et al. Poster 4945-C0130 "2-Year Multi-Site Observational Trial of Hoya MiYOSMART myopia control spectacle lenses in UK children: 1-year results. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2023 Annual Meeting, April 23-27, New Orleans, US.

20 Kaymak H, Lembo A, Lam CSY. Sympozjum HOYA Vision Care dotyczące krótkowzroczności. „Nowe obserwacje dotyczące zaawansowanego postępowania w krótkowzroczności": wzrost długości osiowej w czasie stosowania soczewek okularowych MiYOSMART; porównanie stopnia kontroli krótkowzroczności u dzieci pochodzenia europejskiego w przypadku stosowania soczewek wykorzystujących technologię wielosegmentowego rozogniskowania(Defocus Incorporated Multiple Segments, DIMS), atropiny oraz połączenia technologii DIMS i atropiny; efekt kontroli krótkowzroczności u dzieci stosujących soczewki okularowe wykorzystujące technologię wielosegmentowego rozogniskowania (DIMS) zależy od początkowej względnej refrakcji obwodowej (RelativePeripheral Refraction, RPR). International Myopia Conference (IMC), 4 września 2022 r., Rotterdam, Holandia.