POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU

Polityka prywatności

Informacje o Administratorze danych

Administratorem serwisu https://mamwzrokok.pl/ oraz Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO") jest HOYA Lens Poland Spółka z o.o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 40a, NIP: 9511792863, KRS: 0000090621, zwane dalej „HOYA LENS POLAND" lub Administratorem.

Z Administratorem możliwy jest kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: DPO@hoya.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych"

Cele, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i okres ich przechowywania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizowanych przez Administratora w oparciu o różne podstawy prawne. Przedstawiamy poniżej cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności:

 • udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego w formie linku FORMULARZ KONTAKTOWY odnoszącego się do innej strony internetowej Hoya z niniejszą polityką prywatności: https://www.hoyavision.com/pl/settings/privacy-policy/ a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z Użytkownikami serwisu, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie - czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. Dane osobowe mogą być również w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy - czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, jak również przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Administratora działaniami i świadczeniem usług - dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu ich przedawnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Profilowanie

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania ograniczenia przetwarzania lub sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Hoya Lens Poland informuje, że każdorazowo, gdy będziecie Państwo korzystali z przysługujących Państwu praw, Administrator dokona oceny i weryfikacji stawianego żądania.

Środki ochrony i odbiorcy danych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Odbiorcami danych osobowych serwisu internetowego mogą być:

 • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, kancelarie prawne, współpracujące z Administratorem danych;
 • podmioty współpracujące w zakresie realizacji usługi formularza kontaktowego;
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Obowiązek podania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów w jakich te dane zostają zbierane.

Przekazywanie danych poza UE (EOG)

Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym z krajów spoza UE. Poziom ochrony Państwa danych osobowych w tych krajach może nie być uważany za podobny do Państwa kraju. Zawarliśmy jednak standardowe klauzule umowne UE (SCC) lub inne równoważne umowy wydane przez właściwy organ Wielkiej Brytanii, o ile nie jest to konieczne, chyba że przekazywanie danych osobowych do kraju, który został określony przez Komisję Europejską lub właściwe organy Wielkiej Brytanii, ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony praw i wolności osób fizycznych (np. Japonia). Kopię tych klauzul można uzyskać, przesyłając wniosek w tej sprawie na adres: DPO@hoya.com.

Polityka cookies

Pliki cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane są w komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika podczas wizyty w naszym serwisie. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie urządzenia i preferencji Użytkownika oraz dostarczanie informacji właścicielom witryn, które można wykorzystać do poprawy komfortu korzystania z Internetu. Plik cookie zawiera w szczególności nazwę strony internetowej z której pochodzi, czas życia pliku cookie, oraz wartość stanowiącą niepowtarzalny ciąg znaków.

Niniejsza Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez HOYA Lens Poland Spółka z o.o.

Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia, zapisanego w pliku. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji serwisu https://mamwzrokok.pl/ oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest: HOYA Lens Poland Spółka z o.o.

Więcej informacji o plikach „cookies" można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org lub https://wszystkoociasteczkach.pl

Cel wykorzystania plików cookies i ich rodzaje

W ramach serwisu wykorzystujemy Cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych w ramach strony funkcjonalności.

Gromadzone przez witrynę pliki cookie dzieli się ze względu na:

1. cel wykorzystania plików cookie:

- niezbędne: zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony oraz korzystanie z dostępnych usług i funkcjonalności. Bez tych plików strona nie może funkcjonować prawidłowo - pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);

- preferencyjne: umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się Użytkownik. - pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

- statystyczne: pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje - pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

- marketingowe: stosowane są w celu śledzenia Użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej - pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. czas na jaki pliki cookie są instalowane w przeglądarce Użytkownika na pliki:

- sesyjne - to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej, wyłączenia przeglądarki internetowej albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

- stałe - przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Administrator wykorzystuje cookies między innymi w celu:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych)
 • promowania serwisu (marketing, remarketing Google Ads, remarketing Facebook).
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • popularyzacji serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony internetowej serwisu oraz zarządzania reklamami Ads; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Administrator stosuje tag remarketingowy - Remarketing Google Ads umożliwiający wywoływanie ponownego zainteresowania firmą u potencjalnych klientów poprzez dodawanie Użytkowników witryny lub aplikacji do list remarketingowych. Szczegółowe informacje dotyczące remarketingu Google Ads znajdują się na stronie:

https://support.google.com/tagmanager/topic/6334091?hl=pl&ref_topic=3002579

Administrator stosuje kod retargetingowy Facebook umożliwiający reklamowanie się wśród osób, które odwiedziły naszą witrynę internetową, wyświetlać naszym odbiorcom to, co ich najbardziej interesuje, wyświetlając nowości naszym najlepszym klientom. Szczegółowe informacje dotyczące znajdują się na stronie:

https://pl-pl.facebook.com/business/goals/retargeting

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator, korzysta z danych osobowych zgromadzonych w ramach wykorzystywanych technologii cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dla realizacji celów wyżej wskazanych. Dane pozyskane przez nas za pomocą technologii cookies są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia cookies z urządzenia końcowego, z którego korzystają Użytkownicy łącząc się z naszym serwisem - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. W stosunku do danych osobowych gromadzonych za pomocą technologii cookies Użytkownikowi przysługują prawa wskazane w rozdziale" Prawa osób, których dane dotyczą" Polityki prywatności.

Nazwa pliku cookiesRodzajCelCzas życia cookies
_ga (google)SystemowySłuży do rozróżnienia indywidualnych użytkowników przez przypisanie Im losowo wygenerowanych numerów jako klienta. Zamieszczone jest w każdym żądaniu wyświetlenia podstrony na stronie i służy do obliczania danych na temat odwiedzających, sesji oraz kampanii na potrzeby raportów analitycznych stron.2 lata
_gid (google)StatystycznyCiasteczko, które rozróżnia użytkowników wykorzystywane do liczenia i śledzenia odsłon.24 godziny.
C_user (facebook)Marketingowy/śledzącyPrzechowywanie unikatowego id użytkownika30 dni
IDEMarketingowyWyświetlanie reklam Google na stronach nie należących do Google.13 miesięcy w krajach EOG, 24 miesiące w krajach poza EOG
NIDMarketingowyWyświetlanie reklam Google użytkownikom, którzy nie są zalogowani w usługach Google.6 miesięcy
Datr (facebook)Marketingowy/ śledzącyZapobieganie oszustwom2 lata
1P_JARŚledzący/ MarketingowyDostarczanie reklam lub retargetingu1 miesiąc
gat_gtag_UA_83745521_7 (google)StatystycznyPrzechowywanie unikalnego ID użytkownika1 minuta
_hjAbsoluteSessionInProgressStatystycznyPrzechowywanie unikalnych wizytSesja
_hjIncludedInPageviewSampleStatystycznySesja
_hjSessionUser_2651322StatystycznyPrzechowywanie unikalnego ID użytkownika1 rok
_hjSession_2651322FunkcjonalnyUdostępnianie funkcji na różnych stronachSesja
Sb (facebook)
oo (facebook)
Xs (facebook)2 dni
_fbp (facebook)Marketingowy/ śledzącyPrzechowywanie i śledzenie odwiedzin pomiędzy stronami1 rok
gat-UA- 35218336-50 (google)FunkcjonalnyZapewnienie technicznego monitoringusesja
gcl_au (google)Marketing/ŚledzącePrzechowywanie i śledzenie konwersjisesja

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może w każdym czasie zablokować umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może być wówczas konieczne ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. Może to również mieć wpływ na funkcjonowanie naszej strony internetowej lub nawet ją zablokować.

Użytkownik może także usunąć wszystkie pliki cookie, które znajdują się już na urządzeniu, czyszcząc historię przeglądania w przeglądarce. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookies ze wszystkich odwiedzonych witryn. Pamiętaj jednak, że możesz również utracić niektóre zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje witryny).

Większość przeglądarek pozwala na wyświetlanie oraz zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookies na stronach internetowych. Możesz samodzielnie zarządzać swoimi uprawnieniami dotyczącymi plików cookies, natomiast musisz pamiętać, że usuwając pliki cookies, wszystkie ustawione przez Ciebie preferencje mogą zostać utracone w tym również możliwość rezygnacji z plików cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu niżej wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera MacOS Safari i Safari. Ustawienia powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych pozwalają na zapisywanie wszystkich rodzajów plików cookie. Możesz jednak sam zarządzać ustawieniami plików poprzez:

- narzędzia udostępniane przez operatorów przeglądarek internetowych (szczegóły dostępne po kliknięciu w linki poniżej):

- baner informujący o używaniu plików cookies wyświetlany w chwili ładowania strony głównej serwisu - zatwierdzenie opcji „Zgoda" - powoduje, że strona zapisuje i korzysta ze wszystkich plików zapisywanych na używanym urządzeniu.

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookie na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia, z którego korzysta.

Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.

Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każdej dowolnej witryny.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie internetowej.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.

W przypadku ewentualnych pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych w Serwisie informacji, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.