MiYOSMART – skuteczna metoda kontroli krótkowzroczności u dzieci

Niejeden rodzic, którego dziecko ma krótkowzroczność, zastanawia się jak może pomóc mu w spowolnieniu postępującej wady wzroku. Do tej pory specjaliści ochrony wzroku (okuliści, optometryści, ortoptyści) mieli dość ograniczone metody gwarantujące zadowalające rezultaty w spowalnianiu progresji krótkowzroczności: codzienne zakraplanie oczu atropiną o niskim stężeniu lub stosowanie ortokeratologicznych soczewek kontaktowych.

Jednak oba te rozwiązania są metodami inwazyjnymi, niosącymi ze sobą ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i nie każdy pacjent może z nich skorzystać. Naturalnym więc było skierowanie wysiłków na stworzenie metody charakteryzującej się wysoką skutecznością działania i wolną od ryzyka powikłań.

Przełomem okazała się soczewka okularowa MiYOSMART, wykorzystująca Technologię Wielosegmentowego Rozogniskowania D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments), będąca owocem współpracy firmy Hoya Vision Care i Politechniki w Hongkongu (PolyU). Na czym polega fenomen i skuteczność tej soczewki? Zacznijmy od początku.

Najważniejsze fakty dotyczące krótkowzroczności

Według najnowszych badań ekspertów:

  • do 2050 roku 50% populacji, czyli około 5 miliardów ludzi na całym świecie, będzie zmagało się z krótkowzrocznością1,
  • nieskorygowana krótkowzroczność może prowadzić do trwałych problemów ze wzrokiem,
  • dłuższy czas spędzony na pracy z bliska wiąże się z większym prawdopodobieństwem występowania krótkowzroczności,
  • kontrola krótkowzroczności na jej wczesnym etapie pozwala uniknąć długotrwałych problemów ze wzrokiem w przyszłości,
  • roczna progresja krótkowzroczności jest najszybsza u dzieci poniżej 10 roku życia,
  • wzrost wady o 1 dioptrię zwiększa ryzyko pojawienia się makulopatii krótkowzrocznej o 58%2.

Czym jest krótkowzroczność?

Krótkowzroczność to wada wzroku, w której promienie światła wpadające do oka skupiają się przed siatkówką zamiast na siatkówce, w efekcie czego obraz daleko położonych obiektów powstający na siatkówce jest nieostry. W praktyce oznacza to niewyraźne, zamglone postrzeganie obiektów znajdujących się w dalszej odległości.

Krótkowzroczność jest korygowana soczewkami o wartościach ujemnych (-), tak by obraz obserwowanego przedmiotu znalazł się na siatkówce oka. W centralnej części siatkówki obraz jest wyraźny. Za to im dalej od centrum, tym bardziej pojawia się tzw. rozogniskowanie nadwzroczne (Grafika 1), które stymuluje gałkę oczną do dalszego wzrostu,  powodując progresję krótkowzroczności. Tym samym mózg dostaje sygnał: oko jest za krótkie żeby dobrze widzieć – musi jeszcze się wydłużyć! To powoduje dalsze wydłużanie się gałki ocznej, a w konsekwencji progresję krótkowzroczności. Jest to szczególnie zauważalne u dzieci, które intensywnie rosną, a ich oczy jeszcze się rozwijają. 

Grafika 1. Schemat korekcji krótkowzroczności tradycyjnymi soczewkami okularowymi, gdzie promienie centralne ogniskują się na siatkówce, a promienie peryferyjne za siatkówką.

Teoria rozogniskowania krótkowzrocznego 

Co zatem można zrobić żeby zmniejszyć wpływ tego rozogniskowania? Jak powstrzymać dalszy rozrost gałki ocznej? Te pytania niewątpliwie spędzały sen z powiek zespołu naukowców Politechniki w Hongkongu. Stworzyli oni teorię rozogniskowania krótkowzrocznego, w założeniu której promienie peryferyjne zamiast ogniskować się za siatkówką, ogniskują się przed siatkówką. Skuteczność tej teorii została udowodniona3 m.in. na PolyU. Jednak by ta metoda była skuteczna, opisany efekt musi występować stale. Stąd też podjęto próbę stworzenia rozwiązania optycznego, które zagwarantuje takie rozogniskowanie. I tak zespoły ekspertów HOYA i PolyU połączyły siły aby opracować mikrosoczewkową strukturę, łączącą obszar o mocy optycznej (z korekcją wady wzroku) dopasowanej do indywidualnego użytkownika, z powierzchnią, która powoduje rozogniskowanie optyczne (spowalniające krótkowzroczność) (Grafika 2).

Grafika 2. Schemat działania soczewek MiYOSMART z opatentowaną Technologią Wielosegmentowego Rozogniskowania (D.I.M.S.)

Jak działa soczewka okularowa MiYOSMART?

Zastosowana w soczewkach MiYOSMART technologia Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) jest chroniona patentem. Na czym polega jej działanie? Otóż soczewka, mimo iż na pierwszy rzut oka nie odbiega wyglądem od standardowych soczewek jednoogniskowych, posiada dwa obszary. W centralnej jej części znajduje się Optyczna Strefa Korekcji o średnicy 9,4 mm, która zapewnia najlepszą skorygowaną ostrość wzroku. Otacza ją Terapeutyczna Strefa Optyczna –  obszar o średnicy 33 mm, strukturą przypominający plaster miodu, składający się z 396 „wysp”. krótkowzrocznego rozogniskowania. Każda z „wysp” powoduje krótkowzroczne rozogniskowanie w peryferyjnych częściach siatkówki, na poziomie 3,5 D (Grafika 3). Dzięki temu oko nie jest stymulowane do szybszego wzrostu i w konsekwencji rozwój krótkowzroczności jest wolniejszy, a niejednokrotnie zostaje zatrzymany.

Grafika 3. Technologia D.I.M.S. i jej działanie w ludzkim oku.

Mikrosegmenty składające się na strukturę MiYOSMART są niemalże niewidoczne, co sprawia że estetyka soczewek zbliżona jest do standardowej soczewki jednoogniskowej.

Grafika 4. Wygląd soczewki MiYOSMART

Lepsze widzenie i niezawodna ochrona 

Dzieci są niezwykle aktywne, dlatego materiał z którego wykonane są soczewki okularowe powinien być odporny na uderzenia, aby zapewnić oczom potrzebną im ochronę. MiYOSMART wykorzystuje materiał Eye Shield (poliwęglan 1.59), który jest materiałem wysoce odpornym na uderzenia, lekkim i zapewniającym niezawodną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV

MiYOSMART – Eye Shield:

Skuteczność potwierdzona badaniami 

Skuteczność soczewek okularowych MiYOSMART i technologii D.I.M.S. potwierdzono w przeprowadzonych w Hongkongu 2-letnich badaniach klinicznych, w których uzyskano spowolnienie postępu krótkowzroczności średnio o 60%2. Dodatkowo efekt spowolnienia został utrzymany także w trzecim roku stosowania soczewek MiYOSMART. W marcu 2021 roku HOYA Vision Care opublikowała wyniki 3-letniego badania klinicznego3, którego celem była ocena skuteczności działania soczewek MiYOSMART z technologią D.I.M.S. w spowolnieniu progresji krótkowzroczności u dzieci. Badanie, opublikowane w czasopiśmie „British Journal of Ophthalmology”, zostało przeprowadzone w Centrum Badań nad Krótkowzrocznością przy Politechnice w Hongkongu i było kontynuacją 2-letnich badań.

Efekt kontroli krótkowzroczności utrzymany przez 6 lat

Pionierskie sześcioletnie badanie kliniczne4 dotyczące stosowania soczewek okularowych MiYOSMART z technologią D.I.M.S. to do tej pory najdłużej trwające badanie nad skutecznością soczewek okularowych do kontroli krótkowzroczności. Zostało ono przeprowadzone z udziałem 90 dzieci z Azji i było kontynuacją wcześniejszych – trzyletniego3 i dwuletniego2 – badań, przedstawiających mocne dowody na skuteczność tych soczewek w zakresie spowalniania progresji krótkowzroczności u dzieci w wieku 8-13 lat. Wyniki sześcioletniego badania dowiodły, że działanie soczewek okularowych w zakresie kontroli postępu krótkowzroczności utrzymuje się w czasie w przypadku dzieci noszących te soczewki. Potwierdzono również, że u pacjentów, którzy przestali nosić soczewki z technologią D.I.M.S., nie występuje tzw. efekt odbicia względem początkowej progresji krótkowzroczności podczas dwuletniego randomizowanego badania z grupą kontrolną, ani w porównaniu z populacją ogólną.

Światowe uznanie 

Obecnie soczewki okularowe MiYOSMART wybierane są przez rodziców na całym świecie. Już milion dzieci skorzystało z soczewek okularowych MiYOSMART!5

Jednak wykonana w technologii D.I.M.S. soczewka okularowa MiYOSMART jest doceniana nie tylko przez rodziców dzieci z krótkowzrocznością. Została kilkakrotnie wyróżniona nagrodami branżowymi, jako pierwsza soczewka okularowa do kontroli krótkowzroczności o tak wysokich wskaźnikach skuteczności:

  • nagroda Grand Prize, Grand Award i Gold Medal na 46. edycji Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie w kwietniu 2018 r.;
  • nagroda SILMO d’Or w kategorii Widzenie, podczas Targów Optycznych Silmo w Paryżu, w październiku 2020 r.;
  • Złoty Medal Targów OPTYKA, w październiku 2021 roku.

Soczewki okularowe z technologią D.I.M.S. zostały opisane jako skuteczna metoda kontroli krótkowzroczności w najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dotyczących postępowania w progresji krótkowzroczności u dzieci i młodzieży. Zostały także ogłoszone jako skuteczny sposób postępowania w krótkowzroczności przez Międzynarodowy Instytut Krótkowzroczności (IMI).

Dostępność 

Soczewki okularowe MiYOSMART są dostępne w wybranych, certyfikowanych salonach optycznych i mogą je przepisać wyłącznie certyfikowani specjaliści

Zastrzeżenie: Soczewki MiYOSMART mogą nie być w stanie sprostać korekcji wzroku danego użytkownika z powodu wad wrodzonych, chorób, wcześniej istniejących schorzeń i/lub zaawansowanego wieku użytkownika. Informacje zawarte w niniejszym artykule są informacjami ogólnymi i nie mogą zastąpić konsultacji medycznej. Zaleca się kontakt ze specjalistą ochrony wzroku, celem nabycia szczegółowej wiedzy o soczewkach MiYOSMART, przed ich zastosowaniem. 

1Holden B.A., et al., Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. American Academy of Ophthalmology. 05/2016, vol.123, no. 5, p.1036–1042. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006.
2Mark A. Bullimore, Eric R. Ritchey, Sunil Shah, Nicolas Leveziel, Rupert R.A. Bourne, D. Ian Flitcroft, The Risks and Benefits of Myopia Control, Ophthalmology, 2021, ISSN 0161-6420, https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2021.04.032.
3Arumugam B, Hung LF, To CH, Holden B, Smith EL 3rd. The effects of simultaneous dual focus lenses on refractive development in infant monkeys.Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 Oct 16;55(11):7423-32. doi: 10.1167/iovs.14-14250.
4Lam CS, et al. Myopia control in chiIdren wearing DIMS spectacle lens: 6 years results. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2022;63: ARVO E-Abstract 4247.
5Na podstawie liczby soczewek sprzedanych przez Hoya – dane sprzedażowe wg stanu na luty 2022 r.
6Jong M, Jonas JB, Wolffsohn JS, et al. IMI 2021 Yearly Digest. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2021;62(5):7. https://doi.org/10.1167/iovs.62.5.7.