Kontakt

HOYA Lens Poland Spółka z o.o.

ul. Puławska 40a  05-500 Piaseczno

NIP: 9511792863

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

KRS: 0000090621

Kapitał zakładowy: 1.500.000 zł

Duży przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do

Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014r.

Nr BDO 000013559

Formularz kontaktowy