Miyosmart: historia Innowacji. Partnerstwo, które zrewolucjonizowało branżę soczewek okularowych

Wszyscy znamy inspirujące opowieści o nagłych momentach olśnienia („Eureka!”) i spektakularnych sukcesach rozwiązań będących ich efektem. Taka właśnie jest historia fizyka, Paula Lauterbura, który twierdził, że swój projekt skanera MRI naszkicował na serwetce w pittsburskim barze z hamburgerami w 1971 r. Trzy dekady później jego spontaniczny pomysł przyniósł mu nagrodę Nobla. Równie rewolucyjny okazał się być garażowy start-up HP w Dolinie Krzemowej, podobnie jak Tesla, Uber czy Airbnb. Informacje o ich przełomowych innowacjach obiegły całą Ziemię, przedstawiane jako technologie, które zmieniły świat.

Sukcesy te tylko pozornie są efektem chwilowego przebłysku geniuszu innowatorów. W rzeczywistości niestrudzeni wizjonerzy pracowali nad nimi przez lata, nie poddając się trudnościom. Dzięki ich wytrwałości w dążeniu do potwierdzenia swoich teorii i realizacji pomysłów, mamy dziś dostęp do wielu rozwiązań, które zmieniają nasze życie na lepsze.

Podobnie prezentuje się historia soczewek MiYOSMART firmy HOYA Vision Care, opracowanych w ramach partnerstwa HOYA Vision Care i Politechniki w Hongkongu (PolyU). W dwuletnim badaniu przeprowadzonym przez Center for Myopia Research na Politechnice w Hongkongu, opublikowanym w British Journal of Ophthalmology1, klinicznie udowodniono, że soczewka ta spowalnia krótkowzroczność średnio o 60 proc. Niemniej jednak ta niewątpliwa rewolucja branży optycznej mierzyła się z wieloma wyzwaniami, zanim odniosła sukces.

Historia 

Na początku lat 90. w Hongkongu odnotowano niepokojący wzrost występowania przypadków krótkowzroczności, szczególnie u dzieci. W 1997 r. utworzono tam Centrum Badań nad Krótkowzrocznością, a rząd zapewnił finansowanie badań mających na celu rozwiązanie narastającego problemu. Z kolei na Politechnice w Hongkongu powstała klinika, w której zrodził się pomysł opracowania specjalnej soczewki kontaktowej do kontroli krótkowzroczności. Jednak jej stworzenie wcale nie było proste.

Zespół PolyU (prof. Chi-ho To i prof. Carly Lam) był zmuszony szukać partnera na lokalnym rynku, po tym jak globalne firmy odrzucały propozycje współpracy. Znaleziony producent wykonał prototypy, które w latach 2000-2006 przetestowano na zwierzętach, a w latach 2007-2010 przebadano klinicznie na ludziach. Wyniki wykazały, że soczewki kontaktowe opracowane przez PolyU (D.I.S.C.) spowalniają postęp krótkowzroczności o 25 proc., zaś efekt kontroli krótkowzroczności u dzieci, które nosiły soczewki przez co najmniej osiem godzin dziennie sięga 60 proc.

W 2002 roku prof. Chi-Ho To publicznie zaprezentował wyniki badań zespołu PolyU nad krótkowzrocznością w ramach otwartego seminarium w Hongkong Science Museum. Wystąpienie zaowocowało dołączeniem do badań nad soczewkami ponad 200 rodziców, którzy dotychczas bezskutecznie próbowali zaradzić rosnącemu problemowi krótkowzroczności u swoich dzieci. Ich chęć pomocy swoim pociechom stała się dla prof. To pasją i motywacją do dalszych badań.

Partnerstwo z HOYA Vision Care  

W 2011 r. Politechnika w Hongkongu zwróciła się do firmy HOYA z propozycją wspólnej pracy nad rozwojem soczewek kontaktowych spowalniających postęp krótkowzroczności u dzieci. Uczelnia przedstawiła wyniki testów przeprowadzonych na kurczakach, świnkach morskich, a także na małpach. Wyniki te były jednoznaczne – nowatorska, dwuogniskowa soczewka o strukturze pierścieniowej w niemal 50 proc. przypadków przyczyniała się do ograniczenia postępu wady. W międzyczasie zespół PolyU uzyskał patent na swoją technologię. Tak solidne przygotowanie badawcze okazało się pomocne w pozyskaniu partnera z branży optycznej. Zespół HOYA Vision Care, który z Politechniką w Hongkongu łączyły wcześniejsze relacje z lat 90., zgodził się podjąć współpracę w celu rozwoju projektu.

Na rynku były już co prawda dostępne soczewki kontaktowe mające spowalniać postęp krótkowzroczności, a także terapeutyczne soczewki okularowe bazujące na soczewkach progresywnych lub wieloogniskowych, jednak ich skuteczność nie była znacząca.

Zespół HOYA przeanalizował możliwość dalszego rozwoju soczewek kontaktowych przeznaczonych do kontroli krótkowzroczności, które nie były idealnym rozwiązaniem dla dzieci i omówił perspektywę badania klinicznego z użyciem specjalnych soczewek okularowych.

Co ciekawe, ta decyzja nie była dla PolyU punktem zwrotnym. Koncepcja soczewki okularowej spowalniającej postęp krótkowzroczności u dzieci była już wcześniej rozważana przez zespół prof. To. Po dogłębnej wymianie doświadczeń zespoły HOYA i PolyU doszły do wniosku, że rozwiązaniem problemu może być koncepcja optycznego rozogniskowania. Podjęto bezprecedensowe wyzwanie -opracowania soczewki okularowej pełniącej taką samą funkcję i osiągającą taką efektywność jak soczewki kontaktowe D.I.S.C.

Droga do sukcesu 

HOYA i Politechnika w Hongkongu rozpoczęły współpracę w celu stworzenia łatwej do przepisania soczewki okularowej, o atrakcyjnej estetyce, zbliżonej do standardowej soczewki jednoogniskowej. Bardzo pomocne okazały się badania kontroli krótkowzroczności zrealizowane wcześniej przez zespół PolyU, a także możliwość przeprowadzenia badań w Hongkongu na dużej grupie dzieci z krótkowzrocznością.

Zespoły ekspertów HOYA i PolyU połączyły siły aby opracować mikrosoczewkową strukturę, łączącą obszar o mocy optycznej (z korekcją wady wzroku) dopasowanej do indywidualnego użytkownika z powierzchnią, która powoduje rozogniskowanie optyczne (z korekcją spowalniającą krótkowzroczność). Było to innowacyjne rozwiązanie, które spędzało sen z powiek twórców. Wspólnie przeprowadzono badania nad materiałami oraz nad procesem produkcyjnym, by zoptymalizować technologię.

Owocem tej wieloletniej współpracy, nad rozwojem soczewki okularowej spowalniającej postęp krótkowzroczności, jest obecnie już opatentowany produkt, oparty na teorii jednoczesnego rozogniskowania, które ogranicza wzrost długości gałki ocznej. Ta soczewka okularowa okazała się przełomem w kontroli krótkowzroczności.

Pierwszy prototyp soczewki został ukończony pod koniec 2012 r. i, po wdrożeniu kilku ulepszeń, poddany badaniom klinicznym. W 2014 r. soczewkę przetestowano na grupie 200 dzieci. Wyniki dwuletniego badania przeprowadzonego przez Centrum Badań Krótkowzroczności przy Politechnice w Hongkongu wykazały, że stosowanie opracowanej przez HOYA i PolyU soczewki okularowej spowalnia postęp krótkowzroczności średnio o 60 proc. w porównaniu do standardowych soczewek jednoogniskowych1, co znacznie przewyższało początkowe przewidywania. Zespoły uzyskały wspólny patent na soczewkę okularową wykonaną w technologii wielosegmentowego rozogniskowania D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments).

Skuteczność potwierdzona badaniami 

W marcu 2021 roku HOYA Vision Care opublikowała wyniki 3-letniego klinicznego badania2, którego celem była ocena skuteczności działania soczewek MiYOSMART z technologią D.I.M.S. w spowolnieniu progresji krótkowzroczności u dzieci.

Badanie, opublikowane w czasopiśmie „British Journal of Ophthalmology”, zostało przeprowadzone w Centrum Badań nad Krótkowzrocznością przy Politechnice w Hongkongu i było kontynuacją 2-letnich badań, które wcześniej potwierdziły spowolnienie krótkowzroczności średnio o 60% u dzieci w wieku 8-13 lat1 stosujących soczewki MiYOSMART.

W trzyletnich badaniach wzięło udział 120 dzieci z Azji. Uczestnicy badania zostali podzieleni na dwie grupy: w pierwszej 65 dzieci, które przez 3 lata użytkowały soczewki MiYOSMART, oraz w drugiej 55 dzieci, które po dwóch latach użytkowania soczewek jednoogniskowych, w trzecim roku badania przeszły na korekcję soczewkami MiYOSMART. Po zakończeniu badania porównano wyniki progresji krótkowzroczności w dwóch grupach. W grupie pierwszej odnotowano stałe, nieprzerwane spowolnienie progresji krótkowzroczności przez okres 3 lat, z kolei w grupie drugiej zaobserwowano nagłe spowolnienie krótkowzroczności w końcowych miesiącach badania, kiedy dzieci przeszły z korekcji standardowymi soczewkami jednoogniskowymi na korekcję MiYOSMART. To tylko dowodzi jak skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie soczewek MiYOSMART do spowolnienia progresji krótkowzroczności u dzieci, także tych, które już noszą okulary.

Od idei do światowego uznania 

Przełomowa soczewka MiYOSMART została wprowadzona na wybrane rynki w lipcu 2018 r. Niemniej, HOYA Vision Care i Politechnika w Hongkongu nieustannie pracują nad rozpowszechnieniem tego rozwiązania na całym świecie poprzez podnoszenie świadomości lekarzy i społeczeństwa w zakresie zwalczania narastającego problemu krótkowzroczności u dzieci.

Wykonana w technologii D.I.M.S. soczewka okularowa MiYOSMART, została doceniona nie tylko przez rodziców dzieci z krótkowzrocznością. Jest wyróżniania nagrodami branżowymi jako pierwsza soczewka okularowa do kontroli krótkowzroczności o tak wysokich wskaźnikach skuteczności. Została nagrodzona Grand Prize, Grand Award i Gold Medal na 46. edycji Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie w kwietniu 2018 r., a w październiku 2020 r. otrzymała nagrodę SILMO d’Or w kategorii Widzenie, podczas Targów Optycznych Silmo w Paryżu.

Sukces soczewki MiYOSMART z pewnością nie był błyskawiczny, ale udowodnił, że warto wytrwale dążyć do celu wraz z równie zdeterminowanymi partnerami. A wszystko po to, by ograniczyć rozwój zbierającej coraz większe żniwo krótkowzroczności, i zadbać o dobro małych pacjentów.

— 

Zastrzeżenie: Soczewka MiYOSMART nie została zatwierdzona do postępowania w krótkowzroczności we wszystkich krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, nie jest więc dostępna w sprzedaży we wszystkich krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Bibliografia

  1. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739  
  2. https://bjo.bmj.com/content/early/2021/03/17/bjophthalmol-2020-317664