Czy bierne palenie ma wpływ na krótkowzroczność?

Krótkowzroczność przybierając rozmiary epidemii, staje się także problemem społecznym. Powoduje to poszukiwanie kolejnych przyczyn tego zjawiska, zarówno w kontekście czynników genetycznych, jak i środowiskowych. Obecnie jasne jest, że poza obciążeniami rodzinnymi, kluczową rolę stanowi także styl życia dziecka, ale też w jakim środowisku przyszło im żyć. Badania dowiodły, że im więcej czasu dzieci spędzają w pomieszczeniach, na aktywnościach wymagających patrzenia na bliskie odległości czy są na wyższym poziomie edukacji, częściej może pojawiać się krótkowzroczność.  Z kolei przebywanie na zewnątrz, w świetle słonecznym może mieć ochronny wpływ na rozwój widzenia i opóźnianie pojawiania się krótkowzroczności.[1] Jednak badania nad wpływem otoczenia i stylu życia na tym się nie zakończyły.

Bierne palenie – co to takiego i dlaczego jest niebezpieczne?

Bierne palenie, czyli wdychanie dymu tytoniowego przez osoby niepalące, od dawna jest przedmiotem zainteresowania środowiska medycznego z uwagi na jego negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Jest ono szczególnie groźne dla dzieci, powodując m.in. wzrost infekcji dróg oddechowych, większe ryzyko pojawiania się nowotworów czy problemów z koncentracją i nauką. Nie dziwi więc fakt, że badacze wzięli pod lupę wpływ biernego palenia na rozwój widzenia, a konkretnie krótkowzroczności, która sama staje się wyzwaniem dla zdrowia publicznego na świecie.

Bierne palenie a krótkowzroczność  – wyniki badań

W opublikowanym na wiosnę 2023r. badaniu przeanalizowano wpływ biernego palenia na krótkowzroczność u dzieci w wieku 6 do 8 lat.[2] Wzięło w nim udział ponad 12 tysięcy dzieci, a na bierne palenie narażonych było 32% uczestników. Wykazano, że u osób wdychających dym papierosowy obecna była większa krótkowzroczność, dłuższe gałki oczne, większe prawdopodobieństwo rozwoju umiarkowanej(1,3 razy częściej) czy wysokiej krótkowzroczności (2,64 razy częściej).

Bierne palenie a krótkowzroczność  - wyniki badań

Co więcej, im młodsze były dzieci, tym obserwowane zmiany były większe. Zauważono także, że na każdy wzrost liczby papierosów, których dym wdychały dzieci, o 10 papierosów dziennie krótkowzroczność była większa o 0,07 D, a długość osiowa gałki ocznej większa o 0,04mm. Ogólna ekspozycja na bierne palenie była także związana z wystąpieniem krótkowzroczności wcześniej o 1,8 miesiąca w porównaniu do osób, które na bierne palenie nie były narażone. A warto pamiętać, że im wcześniej pojawia się krótkowzroczność, tym bardziej rośnie ryzyko pojawienia się wysokiej krótkowzroczności u dzieci, a co za tym idzie jest także większe ryzyko powikłań związanych z tą wadą wzroku.

Co prawda, to badanie nie było w stanie odpowiedzieć na pytania co jest przyczyną powyższych obserwacji, ani jaki jest związek przyczynowo-skutkowy między krótkowzrocznością i biernym paleniem u dzieci. Niemniej, jest jedną z pierwszych publikacji dostarczających dowody na istnienie korelacji między miopią a narażeniem na dym tytoniowy.

Dbając o rozwój widzenia u dzieci , warto zatem podjąć działania ochraniające pociechy także przed biernym paleniem, szczególnie w środowisku domowym. Unikanie palenia w towarzystwie dzieci i promowanie zdrowego stylu życia, mogą pomóc w zmniejszaniu ryzyka rozwoju krótkowzroczności u najmłodszych. Zdrowe oczy są kluczowe dla odpowiedniego rozwoju widzenia u dzieci, dlatego warto robić wszystko, by je chronić.


Bibliografia

[1] Morgan IG, Wu P-C, Ostrin LA, et al. IMI Risk factors for myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021;62(5):3.

[2] Zhang Y, Zhang XJ, Yuan N, Zhang Y, Wang YM, Tang F, Ng MP, Wong ICK, Ip P, Kam KW, Young AL, Chen LJ, Tham CC, Pang CP, Yam JC. Analysis of Secondhand Smoke Exposure and Myopia Among Children Aged 6 to 8 Years in Hong Kong. JAMA Netw Open. 2023 May 1;6(5):e2313006. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.13006. PMID: 37166795; PMCID: PMC10176122.

Sylwia Kijewska

Sylwia Kijewska

Optometrystka